Data Enterprise

Kontrola dôverne citlivých informácií vo vašej spoločnosti

Zaručená dôvernosť informácií

Dajte svojej spoločnosti všetky nástroje, ktoré potrebujete na kontrolu dôverných údajov a informácií.

Šifrovacie riešenie integrované priamo do nástrojov vašej spoločnosti

Šifrovanie je transparentne integrované do vašich pracovných a komunikačných nástrojov (ako napríklad zasielanie správ) na zabezpečenie integrity a dôvernosti e-mailov, ako aj na ochranu lokálneho alebo zdieľaného adresára.

Jednoduché a spoľahlivé spravovanie

Kontrola bezpečnosti a riadenie prístupu k šifrovaným údajom prebieha podľa skupín a profilov. Toto škálovateľné šifrovacie riešenie je zvlášť vhodné pre segmenty rozdelené podľa profesií, projektov alebo tímov.

Administrácia

  • Uľahčite vysledovateľnosť vašich údajov pomocou centralizovanej administrácie Stormshield Data Authority Manager.
  • Ušetrite čas centralizovanou automatizáciou používateľov a koncových zariadení.
  • Udržiavajte kontrolu nad privátnymi kľúčmi so šifrovaním, ktoré je vykonávané výlučne pod vaším dohľadom a zahŕňa možnosť obnovenia kľúčov prostredníctvom escrow.

Zistite viac o Stormshield Data Security Easy

Služba Stormshield Data Security Easy umožňuje spoločnostiam, ktoré chcú byť vybavené alebo už sú vybavené firewallom Stormshield Network Security (SNS) správu identity a adresára Stormshield Data Security (SDS) priamo z nainštalovanej brány firewall.

Na stiahnutie

Data Security | ENG

Data Security Enterprise | ENG

Ako dôveryhodný predajca vyvinul Stormshield technológie, ktoré boli certifikované na najvyššej úrovni v Európe. Získané certifikáty a kvalifikácie zaručujú prispôsobenú úroveň ochrany strategických údajov aj pre najcitlivejšie podniky a organizácie.