Cloud & Mobility

Bezpečnosť pre Cloud a mobilné zariadenia

Keď bezpečnosť ide ruka v ruke s mobilitou a flexibilitou

Pre každú organizáciu (veľkú alebo malú) sa výmeny údajov znásobujú, keďže pracovné postupy sa stávajú flexibilnejšími, vrátane tých, ktoré sa vykonávajú na diaľku a na mobilných zariadeniach. Naše riešenie ponúka komplexnú ochranu týchto nových systémov.

Keď bezpečnosť ide ruka v ruke s mobilitou a flexibilitou

Rýchle šifrovanie alebo dešifrovanie údajov na akomkoľvek type dokumentu z akéhokoľvek zariadenia. Toto riešenie vás oslobodzuje od závislosti od poskytovateľa.

Používanie a prístup

Riaďte používanie a prístup k citlivým údajom. Zašifrované a iba pod vaším dohľadom. Osobné kľúče môžete uložiť aj oddelene od údajov.

Šifrovanie typu end-to-end

Všetky vaše operácie sú úplne bezpečné vďaka šifrovaniu čo najbližšie k užívateľovi dát - na pracovnej stanici, mobilnom zariadení a Cloud.

Dostupnosť

V dnešnom svete mobilov môžte bezpečne skúmať skutočný potenciál nástrojov Cloud.

Administrácia

  • Uľahčite vysledovateľnosť vašich údajov pomocou centralizovanej administrácie Stormshield Data Authority Manager.
  • Ušetrite čas centralizovanou automatizáciou používateľov a koncových zariadení.
  • Udržiavajte kontrolu nad privátnymi kľúčmi so šifrovaním, ktoré je vykonávané výlučne pod vaším dohľadom a zahŕňa možnosť obnovenia kľúčov prostredníctvom escrow.

Bezpečnosť a GDPR

V súlade s nariadením o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) funkcia geolokalizácie umožňuje zablokovanie aplikácie v závislosti od rizika spojeného s krajinou, v ktorej sa užívateľ nachádza.

Na stiahnutie

Data Security | ENG

Data Security for Cloud | ENG

Data Security for Mobility | ENG

Ako dôveryhodný predajca vyvinul Stormshield technológie, ktoré boli certifikované na najvyššej úrovni v Európe. Získané certifikáty a kvalifikácie zaručujú prispôsobenú úroveň ochrany strategických údajov aj pre najcitlivejšie podniky a organizácie.