Stormshield Data Security

Váš pokojný spánok vďaka šifrovaniu dát

Komplexné riešenie a predvídanie hrozieb

Stormshield ponúka komplexné riešenie na mnohé problémy, ktoré môžu spôsobiť, že údaje spojené s vašou činnosťou sú zraniteľné: od nedbanlivosti po priemyselnú špionáž a od nových mobilných aplikácií až po nástroje na spoluprácu.

Šifrovanie od začiatku až po koniec

Stormshield Data Security je založená na šifrovaní údajov od koncového užívateľa po príjemcu, aby bola zabezpečená transparentná ochrana proti útokom typu man-in-the-middle, škodlivému správaniu a úniku údajov.

Centralizovaná administrácia

Rýchle zobrazenie oblastí s potencionálnym rizikom ako aj kritických udalostí alebo upozornení prostredníctvom ovládacieho panela a intuitívneho webového rozhrania.

Úplná kontrola šifrovania

Udržiavajte kontrolu nad privátnymi kľúčmi so šifrovaním, ktoré je vykonávané výlučne pod vaším dohľadom a zahŕňa možnosť obnovenia kľúčov prostredníctvom kľúčového escrow.

SDS Enterprise

Bezpečnostné riešenie na kontrolu dôverne citlivých informácií v spoločnosti

Cloud & Mobility

Úplná kontrola nad vašimi Cloud údajmi

a mobilnými zariadeniami