O nás

Yhman s.r.o. - je flexibilná spoločnosť, ktorá už 15 rokov poskytuje komplexné, inovatívne, štandardné a nadštandardné riešenia v oblasti informačných a telekomunikačných technológií, kybernetickej bezpečnosti, tlačových riešení a kamerových systémov s orientáciou na zákazníka.

Naše služby zahŕňajú ...

  • Dodávka akýchkoľvek hardvérových a softvérových riešení
  • Konzultácia, analýza a návrh riešení
  • Správa a dohľad nad navrhnutým riešením
  • Projekčná činnosť v spolupráci so zákazníkom
  • Optimalizácia a návrh infraštuktúry
  • Zlepšenie už existujúcej infraštruktúry
  • Návrh na konsolidáciu existujúcich systémov
  • Komplexný záručný a pozáručný servis
  • A omnoho viac ...

Adresa

Yhman, s.r.o.
Gagarinova 1715/1
911 01 Trenčín
Slovenská republika

GPS 48°53'58.0"N 18°03'41.6"E

Telefónny kontakt

032 / 2000 120

E-mail

servis@yhman.sk

Fakturačné údaje

Spoločnosť zapísaná v obch. registri okresného súdu Trenčín, Oddiel: SRO Vl.č. 15167/R
IČO: 363 401 38
IČ DPH: SK 202 190 662 3

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Trenčín SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK89 0200 0000 0019 2541 9051