Prenájom firewallov

Krátkodobý a dlhodobý prenájom firewallov

Dlhodobý prenájom už od 23.99 €

Dlhodobý prenájom firewallov je poskytovaný na obdobie 12 - 24 - 36 alebo 48 mesiacov. Pri dlhodobom prenájme je bezpečnostné riešenie poskytované ako služba. Po uplynutí doby prenájmu si môže zákazník zariadenie odkúpiť, alebo požiadať o iné zariadenie.

Krátkodobý prenájom

Krátkodobý prenájom je realizovaný na obdobie od 14 dní do 6 mesiacov, je vhodný pri projektoch kde zákazník potrebuje firewall z rôznych dôvodov, ako napr.

- Navýšenie priepustnosti existujúceho riešenia na časovo obmedzenú dobu (vianočné sviatky ..)
- Prevádzka paralelného IT riešenia, napr. pri migrácii IT
- Testovanie nového riešenia
- Bezpečnostnej udalosti, incidente (hackerský útok na existujúce riešenie a pod.)

Výhody prenájmu

- Klient si nemusí kupovať zariadenie (minimalizuje náklady na obstaranie riešenia)
- Súčasťou poplatku za prenájom sú aj softvérové aktualizácie na dané obdobie
- Počas doby prenájmu je poskytovaná záruka na zariadenie
- Pri prenájme je uzatvorená aj zmluva o poistení pre prípad poškodenia zariadenia v dôsledku živelnej pohromy resp. iných nepredvídaných okolností (požiar, krádež a pod.)

Aké zariadenia zákazníkom ponúkame

- UTM firewally Stormshield
- Firewally pfSense
- Firewally OPNSense

Súčasťou krátkodobého aj dlhodobého prenájmu je asistencia pri pripojení zariadenia do zákazníkovej infraštruktúry a prvotná konfigurácia. Ponúkame aj službu "ExpressExchange", kde je reklamácia v prípade poruchy, resp. nefunkčnosti riešená do 72 hodín. Zákazníkom ďalej ponúkame dohľad a správu prenajatých zariadení.

Cenník prenájmu zariadení závisí od typu prenájmu, dĺžky prenájmu a veľkosti riešenia | zariadenia.

Najobľúbenejšie produkty

SN160W

Zabezpečte svoju bezdrôtovú sieť

SN210

Jednotná bezpečnosť

SN210W

Zabezpečte svoju bezdrôtovú sieť