Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti a fakturačné údaje

Adresa

Yhman, s.r.o.
Gagarinova 1715/1
911 01 Trenčín
Slovenská republika

GPS 48°53'58.0"N 18°03'41.6"E

Telefónny kontakt

032 / 2000 120

E-mail

servis@yhman.sk

Fakturačné údaje

Spoločnosť zapísaná v obch. registri okresného súdu Trenčín, Oddiel: SRO Vl.č. 15167/R
IČO: 363 401 38
IČ DPH: SK 202 190 662 3

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Trenčín SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK89 0200 0000 0019 2541 9051